Institutioners aktiviteter

Kærehave skov bruges allerede af en række af Ringsteds børneinstitutioner og skoler

og der kommer løbende flere til

I maj måned i år har der ofte været 2-3 institutioner samme dag suppleret af dagplejegrupper. Behovet for flere bålhytter, bålpladser og bænke har allerede vist sig.

I juni 2012 blev der afholdt temadag for ældre og sundhedspersonale i kommunen og i efteråret 2103 startede kurser for alle personalegrupperne.

Der har også været afholdt og er planlagt en række kortere og længere kurser.

Flere eksempler

Ringsted idrætsbørnehave har fået øje på de mange muligheder herunder den nye naturfitnessbane.

Tinsoldaten har i maj juni en 2 måneders ”udflytterbørnehavgruppe” i skoven og der er lavet et særligt program for dem.

Bastionen, Åkanden og Højbrohus kommer løbende i skoven.

Valdemarskolen er begyndt på unde undervisningen i skoven og mange temadage går til skoven.

Åmarksskolen bruger skoven flittigt.

Flere børnehaver lader de ældste cykle ud i skoven. Via Kærehave stien er det en helt sikker rute og god træning

Et 2 dages program for en 4 klasse på Valdemarskolen illustrerer mulighederne:

Program for 4a fra Valdemarsskolen i Kærehave skov 30 & 31 maj 2012

Onsdag d 30 maj.
8.30- 10.30 Med skovejer på skovtur
10.30-13.00 Madlavning i og af naturen (grønne frikadeller)
13.00-14.00 Vandhulsbiologi
14.00-18.00 Orienteringsløb og fri leg (forældre deltager)
18.00-19.00 Grill i Bålhytten
19.00 > Hygge og overnatning hos Julies forældre Tine og Henrik Kærupvej 9

Torsdag d 31.maj
8.30-10.30 Egon Rasmussen fortæller om jagt og skovens dyr
10.30-12.00 Motorik og undervisning i træklatring
12.30-13.30 Repetition af skovens træer og urter
13.30-15.00 SMS skattejagt

Forudsætning: Elever har på forhånd lært skovens træer at kende. Det er hjemmearbejde til de 2 dage i skoven.