Kurser for medarbejdere

Her kan læses om kurser, der er afholdt i 2012 og 2013, opdateringer er undervejs.

Kærehaveprojektet fokuserer særligt på at skabe muligheder for borgere der ikke selv kan vælge i hvilket omfang de kommer ud i naturen, men er afhængige af at andre vælger for dem: Børn, ældre og handicappede. Mange andre grupper vil dog også få glæde af projektet.

Børn, ældre og handicappede er blandt projektets primære målgrupper. De er afhængige af at andre tager dem med i skoven. Derfor er der behov for at personalet opkvalificeres til at se mulighederne i at tage børnehavebørn, skolebørn, ældre og handicappede med i skoven. Hvis personalet kender mulighederne, kan udflugten stimulere ekstra til bedre læring, motion, socialt samvær og opladning af batterierne.
Der er planlagt en række kortere og længere kurser:

  1. ½ dags brugerkursus til stedet (10 børnehaver og 5 andre institutioner – i alt 15 kurser).
  2. Årskursus for pædagoger med temaet ” børn i naturen”
  3. Årskursus for lærere med temaet ”udeskole – sådan rykker vi fagene ud i naturen”
  4. Kursus af 3 dage varighed med leg, læring og madlavning for både børn, ældre og handicappede
  5. Årskursus for plejepersonalet på bl.a. ældreinstitutionerne.

Kurserne planlægges og afholdes i samarbejde med en række ressourcepersoner på henholdsvis børne-, skole- og plejepersonaleområdet. Kommunens personale inddrages allerede i planlægningsforløbet, så det sikres at kurserne bliver så deltagerrettede som muligt.

Kurserne udvikles som koncepter der kan benyttes og videreudvikles af andre kommuner og aktører, der tilstræber at øge borgernes trivsel ved brug af naturen. Derfor udvikles en drejebog for kursusaktiviteterne og den lægges frit tilgængeligt på blandt andet www.skovforeningen.dk. Det vil gøre efterfølgende kurser billigere. Dog vil interesserede kommuner skulle finde midler til at aflønne kursusholdere.

Læs om flere kurser via menuen til venstre.