Kursus – Udeskole

Udeskole og udeundervisning

Et gratis 6-dages kursus om udeskole, udeundervisning og aktiviteter i naturen.
Forskning viser at undervisningen i naturen giver både sundere, klogere og gladere børn. Bl.a. bevæger de sig mere, har lavere indhold at kortisol (stresshormon) i blodet, har flere sociale relation på tværs af køn og grupper, færre konflikter, mere varieret sprog og arbejder mere selvstændigt.
Dette kursus handler i teori og praksis om hvordan du kan bruge naturen til undervisning i alle skolens fag eller til aktiviteter i SFO-tiden. Vi arbejder med en blanding af faglige oplæg og praksis ude i naturen, og du får vejledning til at udvikle netop din praksis.

På kurset skal vi bl.a.:

Præsenteres for og afprøve mange forskellige aktiviteter og udeskoleforløb
Præsenteres for eksempler på udeundervisning i alle folkeskolens fag
Besøge forskellige naturområder i Ringsted og have inspiration til hvad man kan lave her
Have besøg af forskellige faglige ressourcepersoner
Undervejs på kurset udvikler og afprøve du et forløb for dine elever inspireret af aktionslærings-metoden.

Vi får bl.a. besøg af:

Malene Bendix, projektkoordinator for Skoven-i-skolen.dk og Udeskole.dk. Malene giver en generel introduktion til udeskole og udeundervisning samt til de mange projekter og muligheder, der ligger i Skoven i Skolen.
Karen Barfod, er lektor ved læreruddannelsen i VIA og har gennem mange år arbejdet med udvikling af Udeskole og Udeundervisning i Danmark og Europa, både på læreruddannelsen, i kommunale udviklingsprojekter og i praksis med børn, lærere og pædagoger. Karen vil dele sine mange erfaringer med både teori, faglighed og praksis.
Johnny Skjoldborg Krogh, naturvejleder ansat på Strandgårdsskolen, Ishøj hvor de bl.a. arbejder med heldagsskole og Ny Nordisk Skole. Johnny vil bl.a. fortælle om deres erfaringer og om samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Desuden vil han give praktiske, gennemprøvede eksempler på aktiviteter i naturen.
Arne Hastrup Larsen, næstformand for Naturfredningsforeningens lokalafdeling i Ringsted. Kender naturen i Ringsted særdeles godt og vil give os et overblik over naturområder i Kommunen samt give tips til mulige lokale kontakter som skole og SFO kan gøre brug af.
Marianne Gregersen, udeskolelærer på Glim Skole, Lejre, hvor de har arbejdet med udeskole i indskolingen de sidste 9 år – med både lærere og pædagoger er inddraget. Marianne vil bl.a. fortælle om den praktiske organisering og årsplaner samt give eksempler på kortere og længere forløb.

Det praktiske

Tid: kurset løber over 6 dage (19/9-2012, 20/9, 11/10, 5/2-2013 og 16/5). Derudover skal I bruge 2 halve dage, som I selv fastlægger i kalenderen. Alle kursusdage er fra kl. 8.30-15.
Sted: En del af kurset er at besøge forskellige naturområder i kommunen, så mødestedet vil være forskelligt fra gang til gang. Første kursusgang er i Kærehave Skov.
Pris: Kurset er gratis, da vi har fået støtte fra Nordea-fonden
Tilmelding: med navn, skole, e-mail og tlf.nr. til Eva Skytte, es@skovforeningen.dk

Medbring: Madpakke, udendørs tøj og sko (vi skal være ude en del af tiden uanset vejret) samt skriveredskaber og logbog.

Kursusleder: Eva Skytte, naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk Skovforening. Eva har arbejdet med udeskole i praksis de sidste 10 år og bl.a. afholdt mange kurser for lærere og pædagoger. Hun er kursusansvarlig, proceskonsulent og gennemgående underviser på kurset.
Deltagere: Lærere og SFO-personale fra Ringsted Kommune. Fokus vil primært være på indskoling og mellemtrin.