Sundhed i naturen

Et gratis 5-dages kursus for kommunale medarbejdere i Ringsted og deres samarbejdspartnere

At være i naturen har betydning for menneskers velvære både fysisk, psykisk og socialt. Forskning viser bl.a. at selv korte ophold udendørs giver nedsat puls og færre muskelspændinger, og at naturkontakt har positiv betydning for humøret, følelsen af overskud, velværet og selvtilliden.
Med andre ord: Natur er godt for rigtig mange borgere. Men det er ikke ligegyldigt hvordan vi er i og arbejder med borgerne i naturen eller hvordan vi planlægger og indretter udearealerne.
På kurset arbejder vi med en blanding af oplæg og praksis ude i naturen, og du får undervejs vejledning til at udvikle netop din praksis til at kunne foregå i naturen – både hvis du er i marken eller planlægger. En del af kursustiden bruges til at udvikle egne forløb, aktiviteter eller tiltag, som du mellem kursusgangene prøver af med borgerne, hvis du har direkte borgerkontakt. Det betyder, at du, når kurset slutter, allerede er i fuld gang.
Kurset er for dig der arbejder direkte eller indirekte med borgere og sundhed. Det handler både om den almene borger og om borgere med særlige behov f.eks. genoptræning, arbejdsløse, ældre, psykisk syge, voldsramte, handicappede og udviklingshæmmede.

Formålet med kurset er at:

Deltagerne udvikler deres praksis ift. at tage borgerne i naturen.
Give eksempler på, hvordan naturen kan inddrages ift. at fremme sundhed – for mange forskellige målgrupper (både forebyggende og helbredende).
Arbejde med en bred sundhedsforståelse.
Vise eksempler på, hvordan andre inddrager naturen i deres praksis
Præsentere mulige samarbejdspartnere i kommunen

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Eva Skytte, Dansk Skovforening og Nina Schriver, Movementum,

Kurset er et af elementerne i skovprojektet i Kærehave. Projektet er et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Ringsted Kommune og Kærehave Skov. Det er støttet økonomisk af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling og Naturstyrelsen.

Tid: kurset løber over 5 dage i 2013 (11/3, 12/3, 8/4, 14/5 og 12/6) fra kl. 9-15 (sidste kursusdag dog til 15.30). Der er morgenkaffe fra kl. 8.30.
Sted: Kurset har udgangspunkt i Kærehave Skov, men vi vil undervejs også bruge andre naturområdet i kommunen.
Pris: Kurset er gratis for medarbejdere og borgere i Ringsted Kommune. Andre betaler 4000,- (ex. moms).
Tilmelding: til Eva Skytte, es@skovforeningen.dk senest d. 15. januar 2013.
Medbring: Madpakke, udendørs tøj og sko (vi skal være ude en del af tiden uanset vejret) samt skriveredskaber og logbog.

Om Kursusholdere

Nina Billenstein Schriver
Fysioterapeut, ph.d. og ORSC coach.Ejer og driver firmaet movementum. Nina har gennem de sidste 15 år specialiseret sig i at inddrage naturen i rehabilitering, genoptræning og sundhedsfremme. Hun har på baggrund af sin ph.d afhandling udviklet move´nNature, som er et koncept, hvor der arbejdes i naturen med fokus på borgerinddragelse i samspil med faglig viden. Nina er desuden forsker i emnerne sundhed, bevægelse, erfaring, læring og forandringsprocesser særligt i naturen.
Nina Schriver arbejder som konsulent for institutioner indenfor sundhedsområdet og det socialfaglige område.

Eva Skytte
Naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk Skovforening. Uddannet cand.comm. med miljøbiologi, naturvejleder og psykoterapeut. Arbejder bl.a. med sundhed i naturen og har været sundhedskonsulent for naturvejlederordningen. Hun er tovholder for Sundhedsnetværket – et åbent netværk for alle der interessere sig for sundhed i naturen. Har de sidste mange år arbejdet med undervisning, naturvejledning, personlig udvikling og aktiviteter for mange forskellige målgrupper i naturen.

Kontakt

Nina Billenstein Schriver, ph.d. fysioterapeut
ORSC coach og indehaver af Movementum ApS
Kontakt: 20 34 53 07
Email: ns@movementum.eu
www.movementum.eu

Eva Skytte, naturvejleder og udviklingskonsulent
Dansk Skovforening
Kontakt: 40 44 54 08
Email: es@skovforeningen.dk
www.skovforeningen.dk