Temadage

Tema-eftermiddag for ledere, ansatte og frivillige indenfor ældreområdet

Samt for institutioner der arbejder med forebyggelse, rehabilitering og genoptræning i Ringsted kommune

Kom og bliv inspireret til hvordan I kan inddrage naturen i jeres tilbud til borgerne.
Natur og sundhed hænger tæt sammen. Det viser meget forskning, og i mange kommuner landet over er det at være i naturen allerede nu med succes en fast del af kommunens sundhedsydelser.

Du kan bl.a. høre om:

  • Hvorfor og hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i naturen
  • Fysisk, psykisk og social sundhed
  • Erfaringer med mange forskellige borgergrupper
  • Kærehaveprojektet og de muligheder der ligger her

Temaeftermiddagen er samtidig optakt til to 5-dages kursusforløb, der starter i sensommeren 2012. At inddrage naturen kræver ofte en omstilling og ændring på nogle rutiner. Vores erfaring er, at et kursus, hvor der arbejdes med forskellige måder at anvende naturen på, netop er måden at komme godt og trygt i gang.

Kom og hør med og giv dine indspil til, hvordan du kunne tænke dig at få inspiration til at komme i Kærehave Skov og andre natursteder i Ringsted kommune.

Pris:
Det er gratis at deltage.
Mødested:
Kl. 12 ved den gamle bålhytte i Kærehave skov (parkering under uglen ved rundkørslen for enden af Kaserne Parkvej). Kommer du først kl. 13 er det ved Seniorbofællesskabets lokaler, Kærehavevej 2, Ringsted.
Tilmelding:
Til Eva Skytte, es@skovforeningen.dk senest d. 8. juni.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen og på gensyn

Eva Skytte, Dansk Skovforening, 40 44 54 08
Nina Schriver, movementum, 20 34 53 07
Søren Paludan, Kærehave Skov, 20 20 30 02