Undervisning og aktivitetsmateriale

Herunder findes en række forslag til aktiviteter og undervisningsforløb i Kærehave skov.

Ideerne kan bruges som inspiration til en tur i skoven for alle, men er særligt rettet mod børnehaver, skoler, mennesker med funktionshæmninger og mennesker i trænings- eller genoptræningsforløb.

Materialet er udviklet af forskellige faglige ressourcepersoner og er støtte af Nordea-fonden og midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet).

Skoler

Matematik i Kærehave
Folkene bag Hasle Bakker har udviklet en række matematik-opgaver for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og øvede elever. Opgaverne finder eleverne ved at scanne de qr-koder, som er opsat forskellige steder i Kærehave. Som lærer kan du udvælge opgaverne og sammensætte forløbet, så det passer til dine elever. Find materialet her

Billedkunst og landart i Kærehave
I dette undervisningsforløb af Trine Elgaard Olsen, som er lærer fra Metropol, arbejder eleverne med Landart både på skolen og i Kærehave skov. Forløbet tager udgangspunkt i hjemmesiden www.landartpraktik.wordpress.com

Kristendom i Kærehave
Laura Lundager Jensen, præst, seminarielektor og udeskolekonsulent og Signe Rørdam Thomsen, pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet har udarbejdet en række undervisningsforløb til Kærehave skov med udgangspunkt i Kristendomskundskab. En række af forløbene kan også bruges i andre fag. Forløbene er:

 • Skovetik – et forløb om etik og etiske diskussioner
  Åbn webside eller Download PDF (403.59 Kb)
 • Når løvet dør er livet ikke omme
  – om årets cyklus i relation til menneskets cyklus, livets mest grundlæggende spørgsmål: liv og død
  Åbn webside eller Download PDF (397.73 Kb)
 • Naturens varsler – skovens stemme – om overtro og varsler.
  Åbn webside eller Download PDF (393.11 Kb)
 • En meditation i skoven – om at lytte til natur og til sig selv.
  Åbn webside eller Download PDF (372.24 Kb)
 • Salmer i og om naturen – om salmer og inspiration i naturen.
  Åbn webside eller Download PDF(368.24 Kb)

Historie i Kærehave
Laura Lundager Jensen, præst, seminarielektor og udeskolekonsulent har udarbejdet en række undervisningsforløb til Kærehave skov med udgangspunkt i Historie. En række af forløbene kan også bruges i andre fag. Forløbene er:

 • Jul i skoven – om juletræet og juletraditioner
  Åbn webside eller Download PDF (374.35 Kb)
 • Kærehave Skovs historie – om skovens udvikling og menneskets betydning som landskabsforvalter og udvikler. Fra nytteskov til rekreativt område! – Af Laura Lundager Jensen, præst og seminarielektor i KLM, religion og historie og udeskole konsulent på Læreruddannelsen på Metropol. Download PDF (430.50 Kb)
 • Historiske kort over Kærehave Skov – til undervisningsforløb om Kærehave Skovs historie.
  Åbn webside eller Download PDF (1.02 Mb)

Idræt i Kærehave
Der er udarbejdet to foldere om træning i Kærehave skoven. Det er:

 • Naturfitness i Kærehave – folder med forslag til motions- og fitnessøvelser.
  Åbn webside eller Download PDF (1.01 Mb)
 • Opvarmning og udstrækning i Kærehave – folder med forslag til opvarmnings- og udstrækningsøvelser i Kærehave skov.
  Åbn webside eller Download PDF (1000.53 Kb)

Aktiviteter og undervisningsforløb i Kærehave
Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen, har udarbejdet en række forslag til undervisningsforløb og aktiviteter i skoven for 1-6. klasse. Det handler både om dyr og planter og inddrager mange af skolens fag.
Åbn webside eller Download PDF (1.01 Mb)

Hvorfor tage i Kærehave skov med udviklingshæmmede elever?
Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted har brugt Kærehave skov sammen med eleverne i både korte og længere forløb. Her deler de ud af deres erfaringer og kommer med konkrete forslag til aktiviteter i skoven.
Åbn webside eller Download PDF (1.24 Mb)

Skoven i Skolen
Find mange flere ideer til at arbejde med alle skolens fag på www.skoven-i- skolen.dk. Her kan du bl.a. søge efter skovaktiviteter ud fra emne, fag, klassetrin og/eller årstid.

Børnehaver

En uge i Kærehave, personlig udvikling – I skoven med læreplanerne
Lisbeth Nielsen og Anette Sommerfra Bøgely Skovbørnehave i Ringsted kommer med forslag til en uge i Kærehave skov med fokus på personlig udvikling og sociale kompetencer.
Åbn webside eller Download PDF (775.09 Kb)

Find flere ideer til at aktiviteter ude med børnene på følgende hjemmesider:

 • Grønne spirer: http://www.groennespirer.dk/ (kig bl.a. under ”Find en aktivitet”)
 • Naturkatapulten: http://naturkatapulten.dk/ (her ligger en masse aktivitetsark og man kan tilmelde sig deres nyhedsbrev)
 • Vestre hus: http://www.vestrehus.dk/ (klik ind på ”Ideer” i højre side).

Træning og genoptræning

Naturfitness i Kærehave
En folder med forslag til motions- og fitnessøvelser i Kærehave skov.
Åbn webside eller Download PDF (1.01 Mb)

Opvarmning og udstrækning i Kærehave
En folder med forslag til opvarmnings- og udstrækningsøvelser i Kærehave skov.
Åbn webside eller Download PDF (1000.53 Kb)

Inspiration til bevægelse i naturen
Fysioterapeut Nina Schriver giver forskellige bud på hvordan man kan arbejde med trænings- og geoptræningsøvelser i skoven med de forhåndenværende materialer.
Download PDF (1.91 Mb)

Borgere med særlige behov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov –
også for mennesker med funktionshæmninger
Sanne Jensen, socialpædagog mm. giver inspiration til en lang række lege og aktiviteter som alle kan være med til.
Åbn webside eller Download PDF (1.56 Mb)

Aktiviteter for ældre og kørestolsbrugere –
Tina Sørensen, kandidatstuderende i Idræt og Sundhed kommer med bud på aktiviteter i Kærehave særligt rettet mod ældre og kørestolsbrugere.
Åbn webside eller Download PDF (721.97 Kb)

Hvorfor tage i Kærehave skov med udviklingshæmmede elever?
Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted har brugt Kærehave skov sammen med eleverne i både korte og længere forløb. Her deler de ud af deres erfaringer og kommer med konkrete forslag til aktiviteter i skoven.
Åbn webside eller Download PDF (1.24 Mb)