Gør det selv

VELKOMMEN TIL KÆREHAVE SKOV

Kærehave Skov er en privat skov. Den har altid været et yndet udflugtsmål for Ringsteds borgere. Frem til starten af 1900 tallet var der udskænkning, fugleskydning og skovballer mv. Da skoven blev solgt fra Kærup gods i 1914 til Landbrugs- og Husholdningsskolen Kærehave, fortsatte alene udskænkningen fra skovens thepavillion. Fra byen kunne man dengang, såvel som i dag, nå skoven via “Kærehavestien”. Skoven har, siden Landbrugsskolen lukkede i år 2000, været ejet af Søren Paludan.
Skoven er på 37 ha og er en varieret gammel løvskov. Ved skovens 3 indgange er det dog landbrugsskolens tidligere marker, der er planet til for ca. 16 år siden. Skoven rummer mange spændende nøglebiotoper, altså særlig værdifulde levesteder for dyr og planter. Der er søer, skovenge, moser og gammel linde- og bøgeskov. Store dele af den gamle bøgeskov er særlig beskyttet med aftale indgået med Naturstyrelsen. Mange af de nu 140 år gamle bøge er fredet og skal bevares så længe de lever. Håbet er at de kan blive over 300 år gamle.
Kærehave skov har en samarbejdsaftale med Ringsted kommune. Det betyder at en række publikumsfaciliteter er tilgængelige som velholdte stier, bålhytter, fitnesbane, borde og bænke. Der er fladefærdsel modsat andre private skove. I kan derfor færdes overalt i skovbunden undtagen hvis der er særlige steder dyrene ska have fred. Bålhytter kan via bookingsystem bookes gratis af Ringsted kommunes borgere, kommer man udefra må man betale lidt. Skoven har over 80.000 årlige besøgende.

Skovens faciliteter:

 • Stisystem der kan benyttes året rundt også for kørestolsbrugere
 • Afmærkede ruter på 3,5 (blå) og 1 km (rød)
 • Motorik og naturfitnessbane for børn og alle andre, der vil lege
 • 2 bålhytter der må bruges af alle. Dog kan de være reserveret, kan bookes hvis man er gruppe.
 • 2 åbne pladser de kan bookes
 • Borde og bænke
 • Find vej i skoven et orienteringsløb med 20 poster (www.findveji.dk)
 • En Sms skattejagt. (www.skatiskoven.dk)

I KÆREHAVE SKOV MÅ MAN:

 • være i skoven fra klokken 6 om morgenen til solnedgang.
 • færdes overalt undtagen i hegnede plantninger.
 • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste
 • cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden
 • gå tur med hunden, men den skal være i snor
 • man må ikke skære eller klippe noget af træerne eller grave planter op
 • Man må ikke ride
 • Man må ikke køre på knallert

Hjælp med til at holde skoven ren, vær et godt eksempel. Der er ingen skraldespande i naturen.
Hilsen fra skovejer Søren Paludan 20 20 30 02