Regler for al færdsel i skoven

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ringsted kommune og Kærehave skov

Målet er at skoven skal være et tilbud til Ringsteds borgere og institutioner, derfor er alle meget velkomne.
Færdselsregler er som i private skove, dog er fladefærdsel tilladt i Kærehave skov. Institutioner kan efter aftale få lov til at bruge skoven om natten.
Ellers er skoven lukket fra solnedgang til 6 morgen.
Skovens bålhytter og åbne bålpladser kan bruges af alle i Ringsted kommune uden betaling. Dog skal de bookes hvis man er mere end 5 personer. Brugere udenfor kommunen kan bruge bålhytter mv. mod betaling.

I Kærehave skov må man:

  • være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang.
  • færdes overalt undtagen i hegnede plantninger.
  • ikke skære eller klippe noget af træerne.
  • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, grene og kviste, aldrig grave planter op –
  • cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
  • Man må ikke køre på mountainbike.
  • holde hunden i snor. Kun i de særlige hundeskove må den løbe frit.